Stacja monitorowania

Security Resort Group dysponuje profesjonalną stacją monitorowania alarmów działającą w ramach Alarmowego Centrum Odbiorczego. Systemy odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie sygnałów alarmowych, a także odpowiadające za bezpośredni kontakt z chronionymi obiektami są zdublowane i w przypadku awarii nie występuje utrata łączności z obiektami. Zasilanie i łącza telekomunikacyjne także posiadają swoje zabezpieczenia. Operatorzy stacji monitorowania, pracują na wielomonitorowych stanowiskach obsługi, pozwalających na łatwy, przejrzysty i szybki dostęp do informacji alarmowych oraz wizyjnych, monitorowanych obiektów.

Monitorowanie systemu bezpieczeństwa

Monitorowanie alarmów jest integralną częścią skutecznego systemu bezpieczeństwa. Ważne jest, aby podjąć działania w przypadku wykrycia alarmu w twoim obiekcie.