System Dozoru Wizyjnego

System Dozoru Wizyjnego, to znacznie więcej niż możliwość obejrzenia incydentu lub wydarzenia po jego wystąpieniu. Nowoczesne systemy oferują wiele możliwości i zastosowań w ochronie i kontroli obserwowanego obszaru. Detekcja przekroczenia linii, wyznaczenie strefy, detekcja pozostawionego przedmiotu, to niektóre w wielu możliwości analitycznych kamer. Rozwój technologii tzw. otwartej platformy i jednoczesna integracja systemu dozoru wizyjnego z innymi systemami bezpieczeństwa obiektu, ma znaczny wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Twojego domu lub firmy, ma też wpływ na zmniejszenie potencjalnej straty w przypadku włamania z kradzieżą.

Security Resort Group korzysta z najnowszych technologii systemów IP uznanych marek, aby dostarczyć instalacje bezpieczeństwa, które dają:

  • Skalowalność - nigdy nie wyrośniesz z systemu nadzoru
  • Zdalny dostęp - możliwość zdalnego podglądu i sterowania za pomocą smart fonów, oprogramowania systemowego, a w niektórych przypadkach przeglądarki internetowej
  • Wideo High Definition wysokiej jakości materiał, który można wykorzystać jako dowód zarejestrowanego incydentu.
  • Analitykę obrazu – zaawansowane sposoby Ochrony nadzorowanego obszaru
  • Sterowanie kamerami – możliwość stosowania kamer obrotowych PTZ
  • Komunikację głosową – możliwość wydawania komunikatów