Usługi ochrony osób i mienia

Ochrona fizyczna polega na stałym zabezpieczeniu obiektu przekazanego pod ochronę [ ... ]

i jest realizowana przez  pracownika ochrony fizycznej.

Ten rodzaj usługi zgodnie z przepisami ma za zadanie:

  1. zapewnić pełne bezpieczeństwo ochranianym osobom i/lub mieniu
  2. w uzasadnionych przypadkach interwencji realizowanej przez pracowników ochrony wobec osób i zdarzeń, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia;
  3. ustalenie i weryfikacji uprawnień do przebywania w ochranianych obiektach, dla osób czy mienia ruchomego
  4. udzielnie pierwszej pomocy przed medycznej w nagłych wypadkach
  5. dążenia do zmniejszania negatywnych skutków zdarzeń losowych, dysfunkcji, klęsk żywiołowych

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta oraz dla każdego obiektu oddzielnie. Zleceniodawca określa w sposób jednoznaczny i wymagany przez niego zakres i rodzaj ochrony oraz inne warunki współpracy.

Chronimy obiekty bez względu na ich lokalizację, charakter czy powierzchnię.

Tworzymy dedykowane systemy ochrony dla firm bez względu na ich wielkość czy charakter prowadzonej działalności.

Wśród naszych Klientów znajdą się m.in.: wspólnoty mieszkaniowe, małe i średnie firmy, duże obiekty przemysłowe, magazyny, itp.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, zespołem wysoko wykwalifikowanych pracowników – dzięki temu podejmujemy się zadań o wysokiej skali trudności oraz prostych zleceń ochrony.

Za każdym razem dostosowujemy projekt systemu ochrony oraz system alarmowy do specyfiki obiektu, przystosowany do bieżących, jak i potencjalnych zagrożeń oraz indywidualnych wymagań każdego Klienta.

.