Stacja monitorowania

Security Resort Group, dysponuje profesjonalną stacją monitorowania alarmów [ ... ]

działającą w ramach Alarmowego Centrum Odbiorczego. Systemy odpowiedzialne za odbiór i przetwarzanie sygnałów alarmowych, a także odpowiadające za bezpośredni kontakt z chronionymi obiektami są zdublowane i w przypadku awarii nie występuje utrata łączności z obiektami. Zasilanie i łącza telekomunikacyjne także posiadają swoje zabezpieczenia. Operatorzy stacji monitorowania, pracują na wielomonitorowych stanowiskach obsługi, pozwalających na łatwy, przejrzysty i szybki dostęp do informacji alarmowych oraz wizyjnych, monitorowanych obiektów.

Pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia (wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej) i podlegają stałym szkoleniom z zakresu obsługi systemów bezpieczeństwa, monitorowania alarmowego i systemów dozoru wizyjnego. Obsługa monitorowanych obiektów podlega proceduralnym działaniom, wykluczającym dowolną interpretację i spontaniczną obsługę.

Stacja współpracuje na co dzień z innymi Agencjami Ochrony w zakresie dostarczania usług Ochrony doraźnej, wykonywanych grupami interwencyjnymi i prewencyjnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu polegającemu na rozdzieleniu usług monitorowania i Ochrony doraźnej, dostarczamy Klientom dywersyfikacji usług. Klient może dowolnie zdecydować, z której Agencji Ochrony chce korzystać, a jeżeli będzie chciał dokonać zmiany, to może ją wykonać dosłownie w kilka minut, zmieniając dostawcę Ochrony bez zmiany stacji monitorowania, a tym samym komunikatora alarmowego i ponoszenia kosztów.